Kupina

Organska kupina

Kupina sveža kultivisana

Botanički naziv: Rubus fruticosus
Sorta: Čačanska, Thorn Free, Chester
Sastojci: 100% organska kupina
Opis: 100% sveža kupina zdrava, zrela, ne fermentna i ne trula. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima.

Kupina kultivisana konfitura

Botanički naziv: Rubus fruticosus
Sorta: : Čačanska, Thorn Free, Chester
Sastojci: 100% organska kupina
Opis: 100% iqf kupina konfitura proizveden od zdravog, zrelog, nefermentnog i netrulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Kupina kultivisana pire kvaliteta

Botanički naziv: Rubus fruticosus
Sorta: Čačanska, Thorn Free, Chester
Sastojci: 100% organska kupina
Opis: 100% IQF kupina pire proizvedena od zdravog, zrelog, ne fermentnog i ne trulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana. du sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. metal detektovana.

Kupina kultivisana blok kvaliteta

Botanički naziv: Rubus fruticosus Sorta: Čačanska, Thorn Free, Chester Sastojci: 100% organska kupina Opis: 100% kupina blok proizvedena od zdravog, zrelog, ne fermentnog i ne trulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Pogledajte još...