Visnja

Organska višnja bez koštice

Botanički naziv: Prunuscerasus
Sorta: Oblačinska
Sastojci: 100% organska višnja
Opis: 100% višnja bez koštice. Višnja brana bez parazita, obolelih i na drugi način nastalih oštećenja, bez stranih primesa (larve, insekti, zemlja, kamen, lišće…) i pod povoljnim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metaldetektovana.

Pogledajte još...