Malina

Organska malina (Rubus idaeus)

Malina sveža konvencionalna

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina
Opis: 100% IQF malina bruh proizveden od zdravog, zrelog, nefermentnog i netrulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Malina konvencionalna griz IQF

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina
Opis: 100% IQF malina griz proizveden od zdravog, zrelog, nefermentnog i netrulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Malina konvencionalna blok

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina
Opis: 100% malina blok proizvedena od zdravog, zrelog, ne fermentnog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. metal detektovana.

Malina konvencionalna pothlađena IQF

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina Opis: 100% malina zdrava, zrela, ne fermentna i ne trula. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP.

Malina konvencionalna 80:20

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina
Opis: 100% iqf malina rolend proizveden od zdravog, zrelog, ne fermentnog i ne trulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Malina konvencionalna Rolend IQF

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina
Opis: 100% iqf malina rolend proizveden od zdravog, zrelog, ne fermentnog i ne trulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Malina konvencionalna bruh

Botanički naziv: Rubus Ideaus
Sorta: Vilamet, Miker
Sastojci: 100% organska malina
Opis: 100% IQF malina bruh proizveden od zdravog, zrelog, ne fermentnog i ne trulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Pogledajte još...