O Menex-u

Već više od 25 godina Menex d.o.o. se trudi da proizvede najbolje zamrznuto voće i zamrznute šumske plodove sa teritorije koja je u neposrednom okruženju Nacionalnog Parka Kopaonik.

Posedujemo sopstvenu voćarsku proizvodnju, kao i kooperaciju a najveći broj nasih proizvođača ubire voće na nadmorskim visinama iznad 1000m2. Na ovim područjima, zahvaljujući mikroklimatskim elementima i nadmorskoj visini minimalna je prisutnost insekata, nema industrijskog zagadjenja a kompletna voćarska proizvodnja je ekstenzivna.

Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak.

Softver

CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima , dobavljačima i partnerima.Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima-kooperantima voća , primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji – količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.

Organizaciona struktura

Organizacija rada u Menex-u je uredjena tako da menadžeri koji svojim iskustvom i stručnim obrazovanjem u potpunosti kontrolišu i rukovode svim organizacione i proizvodne procese, uz poštovanje svih potrebnih standarda.

Grupna sertifikacija

Menex doo , kao organizator proizvodnje, okuplja još nekoliko desetina individualnih poljoprivrednih proizvodjača- kooperanata koji imaju odgovarajuću i za ove potrebe adekvatnu biljnu proizvodnju. Organizator članove Grupe edukuje, snabdeva potrebnim repromaterijalom, savetuje i kontroliše primenu agrotehničkih mera, utvrdjuje kvalitet i otkupljuje proizvod. Članovi Grupe na svojim postojećim zasadima primenjuju sve preporučene agrotehničke mere i rade u najboljoj veri sa namerom da proizvedu robu ugovorenog kvaliteta.

188

Farmera

63

Zaposlenih

Preradni kapaciteti - 4000t lagera

Logističke mogućnosti - Robu prodajemo na svim kontinetima i to maloprodajnim pakovanjima, BULK i cisterna.

Private Label - Veliko iskustvo, znanje i resursi pružaju našim partnerima sve što je potrebno za razvoj "private label" brendova i njihovo uspešno pozicioniranje na tržištu.