Borovnica

Organska šumska borovnica

Organska borovnica sveža šumska

Botanički naziv: Vaccinium Myrtillus
Sorta: Šumska borovnica, domaća
Sastojci: 100% organska borovnica
Opis: Šumska borovnica brana bez parazita, obolelih i na drugi način nastalih oštećenja, bez stranih primesa (larve, insekti, zemlja, kamen, lišće…) i pod povoljnim vremenskim uslovima.

Organska borovnica šumska konfitura

Botanički naziv: Vaccinium Myrtillus
Sorta: Šumska borovnica, domaća
Sastojci: 100% organska borovnica
Opis: 100% IQF organska šumska borovnica proizveden od zdravog, zrelog, ne fermentnog i ne trulog voća. Voće mora biti brano u čistim gajbama, bez prezrelih, fermentnih i oštećenih plodova, bez stranih materijala (zemlja, kamen, plastika...) pod dobrim vremenskim uslovima. Roba proizvedena u skladu sa domaćinskim načinom proizvodnje i HACCP. Metal detektovana.

Pogledajte još...